De tuin leent zich erg goed voor buiten exposities. Er wordt op verzoek of uitnodiging ruimte beschikbaar gesteld aan kunstenaars om hun creaties ten toon te stellen.
Zie het onderdeel actueel voor huidige of voor op handen zijnde exposities.