De tuin is op afspraak te bezoeken voor groepen. Een bezoek bestaat uit een rondleiding met uitleg over het gebruik van kruiden en een kopje kruidenthee.
De tuin is ook te bezoeken tijdens evenementen, zie hiervoor de web-site onder het kopje actueel.

Bij een bezoek betaalt u per groep tot 10 personen € 50,=.
Bij meer dan 10 personen betaalt u € 5,= per persoon meer.


Verkoop van cadeau’s, theeën en keramiek tijdens een bezoek aan de tuin of op afspraak.

 

Heleno kruiden

Kleefseweg 45

6599 AA Ven-Zelderheide

Tel: 0485-540260

Bank: NLTrio 025 47 55 887

email: info@helenokruiden.nl

Plattegrond:

Privacyverklaring Heleno Kruiden

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT :

Heleno Kruiden kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Heleno Kruiden, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Heleno Kruiden verstrekt. Heleno Kruiden kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres

WAAROM Heleno Kruiden GEGEVENS NODIG HEEFT: 

Heleno Kruiden verwerkt uw persoonsgegevens om al of niet telefonisch contact i.v.m. een bestelling of vraag met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) met haar “Kruidenvriend” te kunnen benaderen Daarnaast kan Heleno Kruiden uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of bestelling.

HOE LANG Heleno Kruiden GEGEVENS BEWAART: 

Heleno Kruiden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN:

Heleno Kruiden verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst ) met u (b.v. het verzenden van een bestelling of het verzenden van de “Kruidenvriend”, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK:

Op de website van Heleno Kruiden kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Heleno Kruiden gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS: 

Heleno Kruiden maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken Echter als U onze webpagina via “Google zoeken” heeft bereikt dan wordt de aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gezocht en gebruikt wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Heleno Kruiden heeft hier geen invloed op. Heleno Kruiden heeft Google geen toestemming gegeven om via Heleno Kruiden verkregen z.g. Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: e-mailadres: info@helenokruiden.nl Heleno Kruiden zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.