mohonium

Het is ook mogelijk op verzoek iets te organiseren rondom kruiden.
Een uitje met het personeel of een werkgroep.
Hierbij kunt u denken aan een team building of andere sociale vaardigheidstrainingen waarbij kruiden als leidraad fungeren.
Hierbij is een catering arrangement mogelijk.
U kunt hierbij rekenen op vakkundige begeleiding in zowel sociale vaardigheidstrainingen als kruidkunde.

Verder wordt er op maat iets voor een groep georganiseerd waarbij uw eigen ideeën worden
uitgewerkt.